Договір купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «Mr.SCRUBBER»

 

Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) Фізичної особи-підприємця Кульчицької Олени Володимирівни (ідентифікаційний код 3594802207, зареєстрованого за адресою: Україна, 45625, Волинська обл., Луцький р-н, село Тарасове, вулиця Боголюбська, будинок 121, квартира 49), далі по тексту – «Продавець» будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі по тексту – Покупець) в порядку ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин (далі по тексту - Договір).

Продавець розміщує публічну оферту на офіційному сайті https://mrscrubber.com/ (надалі - Сайт).

 

 

1. Визначення основних понять

1.1.   Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється засіб для реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину на Сайті, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, описом, ціною, умовами оплати, тощо, зробити відповідне замовлення та оплатити його вартість.

1.2.  Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються косметичні засоби й аксесуари ТМ Mr.SCRUBBER, представлені на Сайті щодо яких вказана назва, артикул, опис, ціна і які доступні до придбання. Також товар супроводжується його зображенням. 

1.3. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється результат досягнутих будь-яким способом домовленостей між Продавцем та Покупцем щодо найменування, артикулу, кількості Товару, ціни, способу оплати Замовлення Покупцем, строку та способу отримання Товару Покупцем.

1.4. Під поняттям «Оферта» в рамках цього Договору розуміється пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим публічним Договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Під поняттям «Акцепт» в рамках цього Договору розуміється надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти цей Договір на умовах, передбачених ним. Акцепт (прийняття) умов цього Договору означає беззастережну згоду Покупця з усіма положеннями цього Договору та беззастережне прийняття його умов щодо виконання обов'язків, покладених на Покупця за цим Договором, незнання яких не звільняє Покупця від відповідальності за недотримання та/або неналежне дотримання його умов.

 

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар відповідно до Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти його на умовах цього Договору.

2.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтернет-магазині, зокрема, але не виключно:

- добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробку і отримання Замовлення Покупцем у власність на умовах цього Договору.

2.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.4. Зображення Товарів на Сайті надано лише для їх ілюстрації. Продавець не може гарантувати, що комп’ютер Покупця точно відображатиме кольори Товарів. Товари, які купує Покупець, можуть дещо відрізнятися за відтінком від їх зображень на Сайті.

2.5. Факт оплати Товару та/або його транспортного пакування (відповідно до умов цього Договору) є фактом беззаперечного прийняття Покупцем оферти укласти цей Договір та згоди з усіма умовами цього Договору, в тому числі підтвердження факту ознайомлення Покупцем з порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, порядком розірвання цього Договору.

2.6. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

2.7. Продавець описує на Товарах спосіб їх використання, склад, а Покупець зобов'язується використовувати їх згідно інструкції на упаковці Товару та лише у випадку відсутності умов, які виключають використання Товару.

2.8. Косметичні засоби ТМ Mr.SCRUBBER, які представлені на Сайті, виготовлені відповідно до вимог чинного законодавства України, Технічних регламентів, стандартів, технічних умов, іншої технічної документації, яка встановлює вимоги до якості та безпеки.

2.9. Виробник косметичних засобів, на кожну партію продукції, що виробляється на замовлення Продавця, видає паспорт якості, що посвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічних умов.

 

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно на Сайті або за допомогою звернення до представника Продавця, за телефонами, зазначеними на Сайті, оформляє Замовлення в Інтернет-магазині.

3.2. Після отримання Замовлення відбувається його обробка та оформлення шляхом підготовки Товару до продажу Покупцю. Виконання Замовлень на Товар залежать від наявності цих Товарів у Продавця. Продавець повідомляє Покупця якнайшвидше після отримання Замовлення, якщо з будь-якої причини Товари недоступні до продажу або є затримка у їх продажі.

3.3. У випадку відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, Продавець має право виключити такий Товар з Замовлення або скасувати Замовлення, з наступним повідомленням про це Покупця. Покупець має право змінити Замовлення, якщо Товар не буде на складі Продавця.

3.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару Покупцю. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої Продавцем/службою доставки (поштовою, транспортною компанією). Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця в момент його передачі Покупцю.

3.5. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару Покупець повинен звернутися до Продавця перед оформленням Замовлення.

3.6. Замовлення здійснене до 14:00 години робочого дня обробляється та виконується (Товар передається на доставку) в цей день. Замовлення отримані після 14:00 години або в неробочі/вихідні дні обробляються і виконуються (передаються на доставку) наступного робочого дня, що слідує за днем оформлення Замовлення.

3.7. При оформленні Замовлення Покупець надає відомості, необхідні для виконання Замовлення, обсяг яких залежить від виду доставки. Покупець зазначає своє прізвище, ім'я, по-батькові, номер телефону - якщо Товар отримується шляхом самовивозу з місця визначеного Продавцем; прізвище, ім'я, по-батькові, номер телефону, місто, номер відділення Нової пошти або поштомата, або Укрпошти - якщо Товар доставляється поштою. У випадку, якщо доставка Товару здійснюється кур’єром, Покупець, крім вищезазначених відомостей вказує точну адресу доставки. Продавець не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути через неправдиві відомості чи неправильне вказання даних Покупцем.
3.8. Покупець має право для зручності формування замовлень створити обліковий запис на Сайті, використавши доступний для цього функціонал Сайту.

3.9. Після формування Замовлення Товару, Покупець зобов’язується оплатити його та/або транспортне пакування Товару в порядку, визначеному цим Договором.

 

4. Ціна та порядок оплати Замовлення

4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і зазначається в Інтернет-магазині біля кожної одиниці Товару.

4.2. Ціна Товару та ціна Замовлення встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.3. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар, зміні не підлягає.

4.4. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

4.4.1. шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на банківський рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, наданого Продавцем;

4.4.2. готівкою або через термінал при отриманні Товару шляхом самовивозу;

4.4.3. через Apple Pay або Portmone.

4.5. Покупець має право оплатити Товар шляхом внесення 100% передоплати вартості замовленого Товару або здійснити оплату Товару при його отриманні, за умови попередньої оплати транспортного пакування.

4.6. В разі здійснення оплати вартості Товару при отриманні, Покупець зобов’язаний оплатити 100 (сто) гривень за вартість транспортного пакування Товару. Вартість транспортного пакування враховується в повну ціну Товару, якщо Покупець забирає Товар з точки доставки/видачі. У випадку якщо Покупець відмовляється від отримання Товару, а отже і від його оплати, то вартість за транспортне пакування не повертається Продавцем.

4.7. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право не передавати Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи щодо  їх усунення, з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.8. До моменту зарахування коштів Покупця на рахунок Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення.

4.9. Якщо виникне законна підстава для здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, Покупець зобов'язаний письмово повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець, у випадку обґрунтованості вимог Покупця, зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

 

5. Порядок передачі Товару

5.1. Покупець має право обрати наступний спосіб отримання (доставки) Товару:

5.1.1. у будь-якому відділенні ТОВ “Нова Пошта” (в тому числі через поштомат та кур’єром), де Товар зберігається 7 (сім) днів, після спливу яких, Товар повертається Продавцю;

5.1.2. у будь-якому відділенні АТ “Укрпошта” (в тому числі кур’єром), де Товар зберігається 7 (сім) днів, після спливу яких, Товар повертається Продавцю;

5.1.3. шляхом самовивозу Товару з точки видачі (попередньо менеджер зв’язується з Покупцем і погоджує місце видачі).

5.2. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність, термін придатності) і тільки при отриманні Товару належної якості та кількості оплатити Товар, а у випадку повної передоплати Товару та виявленні в місці отримання Товару недоліків, негайно повідомити про них Продавця.

5.3. Товар належної якості поверненню та/або обміну не підлягає.

5.4. У випадку самовивозу Товару та не прибуття Покупця у місце видачі Товару, у погоджений Сторонами час та місце, Сторони можуть додатково погодити дату передачі Товару. Якщо Покупець не забрав Товар  після семи днів з дати погодженої для видачі, Продавець може вважати оферту скасованою Покупцем.

 

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором в разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

6.3. Продавець не несе відповідальність за незначно змінений зовнішній вигляд Товару у порівнянні із зображенням на Сайті.

6.4. Продавець не несе відповідальності за неправильне використання Покупцем Товару, якщо таке використання здійснене всупереч інформації зазначеній на Товарах і за наслідки такого неправильного використання.

6.5. Продавець не несе відповідальності за наслідки індивідуальної чутливості Покупця до інгридієнтів Товару.

6.6. Покупець несе персональну відповідальність за використання Товару Продавця, зокрема, але не виключно, якщо Покупець має медичні обмеження щодо використання такого Товару та/або індивідуальну чутливість до інгредієнтів  певного Товару.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

6.8. Сторони докладають усіх зусиль щодо вирішення конфліктів та спорів шляхом переговорів.

 

7. Умови користування Сайтом

7.1. Купівля будь-яких Товарів через Сайт регулюється умовами цього Договору.

7.2. Якщо Покупець створив обліковий запис (авторизувався) на Сайті, він повинен ставитися до своїх даних для входу як до конфіденційних. Покупець не повинен розголошувати їх третій стороні.

7.3. Продавець має право вимкнути (видалити, обмежити функціональні можливості, тощо) будь-який обліковий запис у будь-який час, якщо на його думку Покупець не дотримався будь-якого з положень цих Умов використання.

7.4. Використовуючи Сайт, Покупець не повинен: (a) обходити, вимикати чи іншим чином втручатися в будь-які пов’язані з безпекою функції Сайту або функції, які запобігають чи обмежують використання чи копіювання вмісту, доступного через Сайт; (b) надавати будь-яку неправдиву інформацію в даних облікового запису; (c) вводити в оману, що діє від імені третьої особи; (e) надсилати небажані повідомлення, спам або повторювані повідомлення; (f) брати участь у будь-якій незаконній або протиправній поведінці; (g) змінювати, втручатися, перехоплювати, порушувати або намагатися зламати Сайт; (h) неправомірно використовувати Сайт шляхом свідомого впровадження вірусів, троянських програм, хробаків, логічних, часових бомб або іншого подібного матеріалу або вжиття будь-яких інших дій, які можуть зашкодити Сайту; (i) збирати дані інших користувачів Сайту; (j) подавати або вносити будь-яку інформацію чи коментар про іншу особу, яка є неправдивою, приватною, конфіденційною чи наклепницькою.
 

8. Умови конфіденційності

8.1. Продавець зобов’язується не розголошувати та забезпечувати режим захисту конфіденційності персональних даних, які Покупець або користувач Сайту, який не зробив замовлення надає при реєстрації на Сайті або при оформленні замовлення.

8.2. До персональних даних можуть входити, зокрема: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я та по батькові), адреса проживання, поштовий індекс, контактний телефон, дата народження, електронна адреса, історія та реквізити покупок на Сайті.

8.3. Надавши персональні дані Продавцю, включно з усіма даними, зібраними Продавцем під час або після відвідувань Сайту магазинів, Покупець та або користувач Сайту надає свою добровільну та безумовну згоду на їхню обробку Продавцю для будь-яких законних цілей та будь-яким чином на розсуд Продавця.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних.

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.7. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця, виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

8.8. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

8.9. Покупець  надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця, третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних, якщо така передача (Поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

 

9. Інші умови

9.1. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

9.1.1. Продавець з метою просування товарів на ринку, підвищення попиту, розширення кола споживачів тощо, може проводити короткострокові і довгострокові (або такі, які діють до закінчення акційного продукту) маркетингові заходи. Зокрема надавати до певної групи або одиниці Товар Безплатно. Під Безплатно розуміється придбання акційного Товару за 1 грн та включення акційного Товару до розрахункового документу із зазначенням його вартості в розмірі 1 грн.

9.2. Продавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сайті.

9.3. Інтернет магазин створений з метою продажу Товарів дистанційним способом через Інтернет.

9.4. Покупець несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні Замовлення.

9.5. Договір, укладений Покупцем шляхом прийняття цієї пропозиції є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

9.6. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною.

9.7. Продавець має право надсилати Покупцю смс-повідомлення, листи на електронну пошту, телефонувати з метою повідомлення про новинки, акції чи іншої інформації, не пов’язаної з конкретним замовленням.

9.8. Для укладення довгострокового договору поставки, необхідно звернутися до Продавця за електронною адресою або телефонними номерами, вказаними на Сайті.

9.9. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

9.10. Продавець може передати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі.

9.11. Кожна з умов цього Договору не залежить одна від одної. Якщо будь-який суд визнає, що будь-яка з умов Договору є недійсною, інші умови залишаються в силі та чинними та це не вплине на дійсність усього Договору.

 

Останнє оновлення: 08.09.2023